Diputació de Girona
Cercador
10/03/2016

Ajuntaments que han delegat tributs i/o ingressos de dret públic (2009-2019)

La incorporació de serveis nous, així com la confiança dipositada per part dels ajuntaments en la tasca desenvolupada per XALOC, és un reflex de la voluntat de l’organisme de continuar donant suport i assessorament als ajuntaments gironins, i d’oferir-los serveis i recursos per tal de maximitzar la seva eficàcia i eficiència en les diferents competències delegades.

L’evolució cronològica del nombre d’ajuntaments que han delegat alguna de les seves facultats recaptatòries a Diputació-XALOC al llarg dels diferents anys és la que es mostra en el gràfic.

HO SABEU?

Des del dia 1 de juliol ja podeu exercir el vostre dret d’accés a la informació pública

 

Diputació de Girona
Diputació de Girona   Avís legal | Privacitat | Accessibilitat |