Diputació de Girona
Cercador

Mapa del web

Informació institucional i organitzativa

+ Qui som?

+ El Govern

+ L’organigrama

+ Recursos humans

Relació de llocs de treball

Plantilla

Oferta pública d’ocupació

Convocatòries i resultats de processos de selecció

Relació de personal adscrit per adjudicataris

Conveni laboral

Relació d’alts càrrecs

Resolucions sobre el règim d’incompatibilitats dels empleats públics

+ Catàleg de serveis

+ Plans i programes

+ La participació

 

Informació de rellevància jurídica

+ Normativa aprovada

Estatuts

Ordenances

Reglaments

Instruccions

+ Normativa en procés d’elaboració

+ Normativa de contractació pública

+ Catàleg de procediments administratius

+ Actes del Consell Rector

+ Actes administratius

+ Actes objecte de revisió en via administrativa

+ Resolucions de rellevància pública

 

Gestió administrativa

+ Contractes

Relació de contractes

Contractes programats

Licitacions en tràmit (Perfil del contractant)

Contractes formalitzats

Contractes menors adjudicats

Serveis de gestió externa

Dades estadístiques de contractació

Informació de la contractació pública

Òrgans de contractació

Registre Públic de Contractes (RPC)

Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)

Registre d’empreses classificades

Criteris interpretatius de contractació

Consultes més freqüents sobre contractació

+ Convenis

 

Informació econòmica, financera i patrimonial

+ Pressupost

Pressupost amb la descripció de les partides pressupostàries

Estat d’execució del pressupost

Al·legacions al pressupost

Objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Modificacions pressupostàries

+ Compte general

+ Estudis de costos

+ Indicadors econòmics i financers

+ Informes d’auditories de comptes

+ Ordenances fiscals

+ Equip humà: retribucions i declaracions d’activitats i béns

Relació de llocs de treball

Plantilla de llocs de treball

Massa salarial

Relació de personal adscrit per adjudicataris i règim retributiu

Conveni laboral

+ Alts càrrecs: retribucions i declaracions d’activitats i béns

Relació d’alts càrrecs

Retribucions dels alts càrrecs

Declaracions d’activitats i béns dels alts càrrecs

+ Patrimoni

Inventaris

Informació sobre la gestió del patrimoni

+ Proveïdors

Informació de pagament a proveïdors

Operacions amb proveïdors

Informes de morositat

+ Cost de campanyes de publicitat institucionals

 

Com us podem atendre?

Atenció al ciutadà

Suggeriments

Localització

 

Quin tràmit voleu fer? Seu-e

 

Qui ens avalua?

 

Pregunteu-nos-ho

 

Preguntes més freqüents (FAQ’s)

 

La transparencia en gràfics

 

Ho sabeu?

 

Núvol d’etiquetes

Diputació de Girona
Diputació de Girona   Avís legal | Privacitat | Accessibilitat |