Diputació de Girona
Cercador
09/03/2016

Pressupost de despeses per capítols (2015)

En aquest gràfic es pot observar el percentatge pressupostari destinat a cada capítol de despesa.

Mostra clarament que el major percentatge de volum pressupostari de XALOC es concentra en els capítols 1, de despeses de personal, i 2, de despeses de béns corrents i serveis.

Capítol 1      5.440.724,15 €
Capítol 2      2.490.000,00 €
Capítol 3           60.000,00 €
Capítol 4           50.100,00 €
Capítol 5                         0 €
Capítol 6         300.000,00 €
Capítol 7                         0 €
Capítol 8                         0 €
Total            8.340.824,15 €

HO SABEU?

Des del dia 1 de juliol ja podeu exercir el vostre dret d’accés a la informació pública

 

Diputació de Girona
Diputació de Girona   Avís legal | Privacitat | Accessibilitat |