Diputació de Girona
Cercador

Informació econòmica i financera

En aquest espai hi podreu trobar informació relativa a:

Cercador
FAQ's Preguntes més freqüents

La transparència
en gràfics


Evolució del nombre de padrons dels tributs gestionats (2012-2015)

Evolució del nombre de padrons dels tributs gestionats (2012-2015)

Durant l’exercici 2015 el Departament de Gestió Tributària ha elaborat un total de 583 padrons que corresponen al conjunt dels diferents tributs de caràcter periòdic, la gestió tributària dels quals tenen delegada a la Diputació de Girona un total de 99 municipis.

El gràfic il·lustra l’evolució del conjunt de padrons fiscals gestionats des del 2012 fins al 2015.


Saber-ne més

La transparència
en gràfics


Pressupost de despeses per capítols (2015)

En aquest gràfic es pot observar el percentatge pressupostari destinat a cada capítol de despesa.

Mostra clarament que el major percentatge de volum pressupostari de XALOC es concentra en els capítols 1, de despeses de personal, i 2, de despeses de béns corrents i serveis.

Capítol 1      5.440.724,15 €
Capítol 2      2.490.000,00 €
Capítol 3           60.000,00 €
Capítol 4           50.100,00 €
Capítol 5                         0 €
Capítol 6         300.000,00 €
Capítol 7                         0 €
Capítol 8                         0 €
Total            8.340.824,15 €

 

Saber-ne més
Diputació de Girona
Diputació de Girona   Avís legal | Privacitat | Accessibilitat |