Diputació de Girona
Cercador

Informació econòmica i financera

En aquest espai hi podreu trobar informació relativa a:

Cercador
FAQ's Preguntes més freqüents

La transparència
en gràfics


Pressupost de despeses per capítols (2015)

Pressupost de despeses per capítols (2015)

En aquest gràfic es pot observar el percentatge pressupostari destinat a cada capítol de despesa.

Mostra clarament que el major percentatge de volum pressupostari de XALOC es concentra en els capítols 1, de despeses de personal, i 2, de despeses de béns corrents i serveis.

Capítol 1      5.440.724,15 €
Capítol 2      2.490.000,00 €
Capítol 3           60.000,00 €
Capítol 4           50.100,00 €
Capítol 5                         0 €
Capítol 6         300.000,00 €
Capítol 7                         0 €
Capítol 8                         0 €
Total            8.340.824,15 €


Saber-ne més

La transparència
en gràfics


Pressupost de despeses per capítols (2015)

En aquest gràfic es pot observar el percentatge pressupostari destinat a cada capítol de despesa.

Mostra clarament que el major percentatge de volum pressupostari de XALOC es concentra en els capítols 1, de despeses de personal, i 2, de despeses de béns corrents i serveis.

Capítol 1      5.440.724,15 €
Capítol 2      2.490.000,00 €
Capítol 3           60.000,00 €
Capítol 4           50.100,00 €
Capítol 5                         0 €
Capítol 6         300.000,00 €
Capítol 7                         0 €
Capítol 8                         0 €
Total            8.340.824,15 €

 

Saber-ne més
Diputació de Girona
Diputació de Girona   Avís legal | Privacitat | Accessibilitat |