Diputació de Girona
Cercador

Informació econòmica i financera

En aquest espai hi podreu trobar informació relativa a:

Cercador
FAQ's Preguntes més freqüents

La transparència
en gràfics


Evolució del nombre de padrons dels tributs gestionats (2012-2019)

Evolució del nombre de padrons dels tributs gestionats (2012-2019)

Les xifres referides al total de padrons aprovats l’exercici 2019 evidencien una tendència a l’alça que es manté de forma sostinguda en els darrers 4 exercicis, resultant que el percentatge d’increment de l’exercici 2019 respecte de l’exercici 2018 es quantifica en el 7,85%.

Aquest percentatge respon a un total de 55 padrons més que l’exercici 2018: deriven de noves delegacions que afecten a diferents tipus d’ingrés que els ens locals han delegat a favor de la Diputació de Girona.

El gràfic il·lustra l’evolució del conjunt de padrons fiscals gestionats des del 2012 fins al 2019.


Saber-ne més

La transparència
en gràfics


Distribució de les delegacions: Inspecció IAE per delegació de l’Estat o per encàrrec de gestió (2019)

Número total de delegacions: 211 municipis

 

Saber-ne més
Diputació de Girona
Diputació de Girona   Avís legal | Privacitat | Accessibilitat |