Diputació de Girona
Cercador
22/07/2020

Evolució del nombre de padrons dels tributs gestionats (2012-2019)

Les xifres referides al total de padrons aprovats l’exercici 2019 evidencien una tendència a l’alça que es manté de forma sostinguda en els darrers 4 exercicis, resultant que el percentatge d’increment de l’exercici 2019 respecte de l’exercici 2018 es quantifica en el 7,85%.

Aquest percentatge respon a un total de 55 padrons més que l’exercici 2018: deriven de noves delegacions que afecten a diferents tipus d’ingrés que els ens locals han delegat a favor de la Diputació de Girona.

El gràfic il·lustra l’evolució del conjunt de padrons fiscals gestionats des del 2012 fins al 2019.

HO SABEU?

Des del dia 1 de juliol ja podeu exercir el vostre dret d’accés a la informació pública

 

Diputació de Girona
Diputació de Girona   Avís legal | Privacitat | Accessibilitat |